sábado, setembro 06, 2008

O edificio de Zamar no que se instala Chavea foi construído na primeira metade dos anos sesenta e atópase bastante deteriorado. O informe do Valedor indica, ademais, que as instalacións e o mobiliario son insuficientes e que non ten calefacción nin zonas de recreo nin deportivas no exterior, de maneira que os usuarios utilizan o campo de fútbol de Rubiáns. Por iso, a pesar de que cumpre a normativa de seguridade, non reúne as condicións idóneas para un centro destas características.
O Valedor tamén considera que a asignación orzamentaria é insuficiente para atender as súas necesidades. A dirección do centro considera que a cantidade mínima para cada praza debería situarse en 120 euros por día, unha contía á que Chavea non chega.
Todas estas razóns fan que o informe conclúa que «non momento actual, ou centro non está dotado dás instalacións adecuadas para ofrecer unha atención de calidade aos seus usuarios». A pesar diso, a Fundación Lareira fai o esforzo de mantelo aberto. Espera que ese esforzo frutifique na creación dun novo centro pero, se non é así, non poderá continuar moito tempo en funcionamento.
A poboación que atende Chavea comprende a menores sobre os que recae algunha medida de protección e que presentan problemas de adaptación social ou enfermidade mental.
No ano 2006 atendéronse un total de catorce mozos. Houbo catro ingresos e catro altas, das cales tres foron debidas ao cesamento da tutela e reintegro no ámbito familiar, e outra por traslado de centro. A estancia media dos usuarios é de dous anos, a media de idade de ingreso é de 15-16 anos e a saída prodúcese aos 18, cando cumpren a maioría de idade. Dada a gran demanda de prazas, é difícil que se autorice unha prórroga, de maneira que aos 18 anos dáse de alta aos mozos aínda que necesiten continuar en tratamento.

(Fuente: La Voz)

0 comentarios (¡PULSA AQUÍ!):

Participa

INSCRIPCIÓN
*Ficha: engadir enderezo, teléfono, M² de exposición (ata 5m²) e número de asistentes ao xantar.