mércores, decembro 05, 2007

-Calquera proxecto que supere unha superficie de 3.000 metros cadrados necesitará autorización autonómica-

A axilidade que a promotora catalá Ría de Vilagarcía S. L. quere imprimir ao estudo de detalle que abriría as portas a un novo centro comercial en Rubiáns ten as súas razóns. Todas elas atópanse no anteproxecto da Lei de Comercio de Galicia que nestes momentos manexa a Xunta. Polo momento, o documento non chegou á fase de debate parlamentario. Pero a intención da Consellería de Industria é clara respecto diso: a entrada en vigor da nova normativa traducirase nunha moratoria de dous anos sobre todos aqueles proxectos comerciais cuxa superficie supere os tres mil metros cadrados.

Entre outros obxectivos, o futuro marco legal proponse ordenar con eficacia os servizos comerciais, atendendo a criterios que ata o momento pasáronse por alto. é o caso do impacto das áreas comerciais sobre o territorio e a súa influencia nas redes de servizos. Dous factores que, precisamente, deixa no aire o estudo de Ría de Vilagarcía para o desenvolvemento do centro de Ande-Rubiáns.

O informe xurídico elaborado polos técnicos do Concello, aínda sendo favorable, así o indica, condicionando a aprobación do estudo de detalle a dúas esixencias: «Se resolva a viabilidade dá conexión coa N-640» e «se xustifique a suficiencia dás redes de servizos cara á demanda que poida xerarse non ámbito, ou ben a implantación do mesmo ata a conexión cos existentes na sección suficiente». Noutras palabras, se a lei estivese hoxe en vigor, a solicitude da promotora catalá non recibiría o visto e prace da Xunta ata que resolvese ambos os baleiros. Exactamente o que o pleno de Vilagarcía fixo ao deixar o punto sobre a mesa.

Un gran establecemento

Por se persistisen dúbidas respecto diso, basta con consultar o borrador que Industria someteu ao período de alegacións para comprobar que os volumes que se prevén en Rubiáns -unha nave de case trece mil metros e un almacén superior aos seis mil, cun aparcadoiro capaz de dar cabida a seiscentos vehículos- entran de cheo na categoría de «grande establecemento comercial», a maior que manexa o documento. Desde o momento en que a moratoria se poña en marcha, será a consellería, e non o Concello de Vilagarcía, o organismo que deba resolver a tramitación.

En calquera caso, cabe preguntarse polos efectos da decisión unánime do pleno de non pronunciarse acerca da aprobación do estudo de detalle. Esta postura en absoluto esgota o proceso, xa que a empresa podería recorrer á figura do silencio administrativo para #obviar\\ este trámite. O PXOM da capital arousá marca especificamente que a ordenación de parcelas superiores a 3.000 metros cadrados, como é o caso, debe producirse mediante a redacción do correspondente estudo de detalle. E isto é o que fixo Ría de Vilagarcía.
Agora ben, se a sociedade catalá apela ao silencio administrativo -os prazos seguen correndo- podería pasar directamente á presentación do proxecto. De ser así, o Concello tería que acudir, probablemente, á vía do contencioso.

Ausencia de presións

As présas da promotora teñen, polo tanto, unha sinxela explicación. Tanto é así que a propia empresa sinalou, na súa petición de aprobación definitiva do estudo de detalle, que calquera outra decisión por parte do Concello entraría de cheo no ámbito da responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas. Exposto de forma máis directa, a sociedade implantada en Barcelona advirte aos concelleiros de que pode acudir aos xulgados e esixir responsabilidades non só á institución municipal senón tamén aos 21 integrantes da corporación política que votaron a favor de que o punto queda entre #paréntese\\.
A pesar das conclusións que se poderían extraer desta serie de afirmacións, o responsable municipal de Xestión do Territorio e portavoz socialista, Marcelino Abuín, negou onte que se estean exercendo presións sobre o goberno local.

(Fuente: Serxio González, La Voz De Galicia)

0 comentarios (¡PULSA AQUÍ!):

Participa

INSCRIPCIÓN
*Ficha: engadir enderezo, teléfono, M² de exposición (ata 5m²) e número de asistentes ao xantar.