venres, abril 13, 2007

O BNG de Vilagarcía presentou unha petición non Concello na que se interesa polas obras que existen nas inmediacións do hospital do Salnés. Lembra este grupo que en outubro presentase un escrito dirixido á alcaldía non que se solicitaba que vos servizos técnicos municipais inspeccionasen as obras de construción dunhas naves non lugar de Ande, nas inmediacións do hospital comarcal.

Esta petición -recordan- foi respostada «manifestando que vos servizos técnicos estaban a efectuar inspeccións de ditas obras». Sen embargo, segundo vos veciños do lugar lle explicaron aos representantes do BNG, nestes días tivo lugar a visita dous técnicos do Ministerio de Fomento e «ao parecer comprobaron que estas naves non respectan as alineacións fixadas, invadindo ou espazo reservado para ou viaria de acceso ao hospital».

Do mesmo xeito, vos veciños tamén se queixan polos dános que se lle están ocasionando como consecuencia do desmonte e explanación que se están facendo para abrir ou viario de acceso ao porto, de tal xeito que vos días que chove ata lles chega a lama á casa.

Por todos lestes motivos, e tendo en conta que se trata dunha zona de acceso ao hospital comarcal, ou Bloque entende «a necesidade de que por parte do Concello adóptense as medidas oportunas dirixidas a minorar na medida do posible todos lestes atrancos que se están a producir». E, de todos vos xeitos, piden que se lle esixa á empresa encargada de realizar as obras do acceso ao porto «unha maior dilixencia», así como que se volva comprobar llas naves cumpren a legalidade.

(Fuente: La Voz)

0 comentarios (¡PULSA AQUÍ!):

Participa

INSCRIPCIÓN
*Ficha: engadir enderezo, teléfono, M² de exposición (ata 5m²) e número de asistentes ao xantar.